On Air
Abanian VIP Emision për VIP shqiptar
Home

Historia e Mërgimtarëve

Mërgimtarët e Danimarkës

With Naim Jumniu and Shkumbin VeliuIn: