On Air
Këngë të lehta Spicy stories and relaxing sounds.
Home

Shkumbin Veliu-Do të mbijetoj

Shkumbin Veliu-Do të mbijetoj

Read

Shkumbin Veliu-Si tmë dashurosh

Shkumbin Veliu-Si tmë dashurosh

Read

Poezia për Nëntorin

Poezia për Nëntorin

Read

Shkumbin Veliu-Mjaft më

Shkumbin Veliu-Mjaft më

Nga Albumi “Do të mbijetoj”…

Read

Shkumbin Veliu-Ende e dashuroj

Shkumbin Veliu-Ende e dashuroj

Radio Antena Shqip… Music

Read