Home

Lokalradio


Radio Antena er en ikke-kommerciel lokalradio i Ballerup Kommune. Vores progammer sendes i FM 90.2 mhz. 15 timer om ugen .
Sendetilladelsen er udstedt af Radio- og TV-nævnet under Slots- og Kulturstyrelsen, og nævnet fører tilsyn med, at vores programvirksomhed sker i overensstemmelse med den givne tilladelse og driftstilskuddets størrelse.