Home

Programbeskrivelse


Programbeskrivelse

Vorres programmer vil hovedsagelig handle om lokalsamfundet.
Programmerne vil indeholde lokale nyheder (nyhedsoplæsning), kulturbegivenheder fra
lokalsamfundet, interview med medlemmer og bestyrelser fra lokale foreninger, institutioner mm.
Og andre informationer fra lokalsamfundet.
Derudover vil der være åbne debatter om aktuelle emner i lokalsamfundet mm., hvor lytterne har
mulighed for interaktivt at deltage og bidrage med deres synspunkter viden mm.. I tilfælde af
vigtige emner om lokalsamfundet vil vi invitere gæster fra de lokale myndigheder, som kan bidrage
med uddybende forklaringer om aktuelle emner med et bredt samfundsmæssige interesse.
Radioen vil være åbent for udefrakommende forslag om programindhold, som kan have interesse
for lokalsamfundet. Dvs. alle som har lyst til at sprede vigtige nyheder eller viden, som kan have
interesse for lokalsamfundet mm., kan igennem vores frekvens når ud til lytterne. Men dog skal der
nævnes, at indholdet skal værre af denne karakter, at den ikke støder bestemte grupper af
mennesker og skal derfor igennem radioens redaktion, som skal vurdere og beslutte om sådan et
program kan eller opfylder kriterierne ifølge programbeskrivelse og radioetik.
Da radioen vil sende både på dansk og albansk fordi en stor del af lytterne vil være af albansk
herkomst, vil der unægtelig også være programmer, som kommer til, at omhandle situationer mm
fra de lande, hvor disse lytter kommer fra.
Derudover vil der være programmer, som bidrager til integration af indvandrer, stimulation af
lytternes almene forståelse af det danske samfund og system, tolerance mm.
Igennem udvalgte programmer, som quiz programmer mm., vil vi hjælpe lytterne til at udvide deres
horisont og vidden.
Der vil også være programmer, hvor lytterne kommer med deres ønsker om et musiknummer mm.
Det skal dog nævnes, at radioen kommer til at afspille musik som er fritaget fra KODA og
GRAMEX.