On Air
Këngë të lehta Spicy stories and relaxing sounds.
Home

Author: admin

no responses. 8. oktober 2018 admin

Radio Antena Lajm


Radio Antena Lajm

Me leje nga  Ministria e kulturës në danimarkë,  Radio Antena është e licencuar që edhe në dhjetë vitet e ardhshme të transmetoj programe në gjuhën shqipe, […]

Read