On Air
Tema e Lirë Emision
Home

Historia e Mërgimtarëve

Mërgimtarët e Danimarkës

With Naim Jumniu and Shkumbin VeliuIn: